ces
eng
Kemp ve výjimečném prostředí ostrova 1,5 Ha na Otavě - nejčistší řece Čech
znak znak znak znak znak
facebook
  Rosenauerův mlýn .. www.rosenauer.cz .. Kemp na řece Otavě .. Horažďovice .. web design by: уззи   .. made with opensource SW .. made by GIMP
Vice na In-počasí
TOPlist
XHTML CSS jakpsatweb.cz

Horažďovice


Horažďovice Malebné město rozkládájící se na levém břehu zlatonosné řeky Otavy, je odedávna spojeno s historií nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji a tento název – kraj Prácheňský – se udržel v podvědomí lidu až do dnešní doby. Do 13. století se Prácheňským krajem rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V 15. století již zahrnoval i oblast Netolicka, Písecka a Blatenska.

Samotné Horažďovice – původně trhová osada Gorazdějovice, která měla strategickou polohu na obchodní cestě z Bavor do Prahy, byla roku 1292 povýšena králem Václavem II. na město. Ve 13. století zde založil rod Bavorů ze Strakonic gotickou tvrz, z níž později vznikl renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je barokní a z původního renesančního se dochovalo pouze nádvoří a věž.

Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu. Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel pany Marie. Dále pak Červená brána z roku 1252, druhá nejstarší dochovaná brána v Čechách, masné krámy v Hradební ulici a mnoho jiných. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál již zmíněného zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie.

Nedaleko Horažďovic můžete najít bývalé lázně; léčivý pramen zde vytéká pod kapličkou sv. Anny dodnes.


Převzato ze stránek ŠumavaNet.cz