ces
eng
Kemp ve výjimečném prostředí ostrova 1,5 Ha na Otavě - nejčistší řece Čech
znak znak znak znak znak
facebook
  Rosenauerův mlýn .. www.rosenauer.cz .. Kemp na řece Otavě .. Horažďovice .. web design by: уззи   .. made with opensource SW .. made by GIMP
Vice na In-počasí
TOPlist
XHTML CSS jakpsatweb.cz

Řeka Otava


Pramen:
Vzniká soutokem horských řek Vydry a Křemelné v Jihočeském kraji, v Národním parku Šumava , u Čeňkovy Pily, ve výšce 627 m n.m..

Délka toku:
113km

otava


Teče zpočátku severním směrem až k Sušici, poté se stáčí k severovýchodu, před Horažďovicemi se velkým obloukem obrací k jihovýchodu, pod Pískem se stáčí opět k severu a několik kilometrů před ústím do Vltavy mění svůj směr znovu k severovýchodu.

Na horním toku teče zalesněným údolím v kamenitém řečišti s četnými peřejemi a balvanitými kaskádami. Pod historickou osadou rýžovačů zlata a sklářů Rejnštejnem, se její spád zmírňuje a tok se pozvolna mění, u Sušice opouští Šumavu a vstupuje do otevřenější krajiny Šumavského podhůří. Proud slábne, vodu zadržují četné jezy s často dochovanými vorovými propustmi připomínající tradici plavení dříví. Pod Sušicí, městem s historickou památkovou zónou a výraznou dominantou barokní poutní kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž, se na levém břehu řeky tyčí nejrozsáhlejší zřícenina gotického hradu v Čechách, Rábí.

Starobylé Horažďovice s barokně přestavěným, původně renesančním zámkem, se rozkládají v malebném údolí Otavy pod horou Prácheň, skrývající zbytky gotického hradu.

Na soutoku Otavy a Volyňky leží další z historických měst Strakonice, s původně raně gotickým hradem, vypínajícím se na ostrohu nad spojujícími se řekami. Hrad tvoří rozsáhlý komplex budov z několika stavebních etap.

K ochraně rozsáhlých rýžovišť zlata z náplavů Otavy nechali čeští králové vybudovat, v polovině 13.století, na řece hrad a město Písek, ve kterém se nad řekou klene sedmi oblouky nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách z konce 13.století.

Směrem k soutoku s Vltavou se řeka rozšiřuje a prohlubuje. Původně hluboké údolí s peřejnatým tokem zaříznutým do terénu se po vybudování Orlické přehrady, v polovině 20.století, změnilo v široký záliv s četnými zákruty, který se pod raně gotickým hradem Zvíkovem spojuje s Vltavou, ve výšce 346 m n.m.


Převzato ze stránek Ahoooj.cz
Zveřejněno s laskavým svolením p. Grünbauma.